// Voor al uw personeelsadvies

HR Specialist


De missie van P4P is om organisaties helpen te ontwikkelen om medewerkers gepassioneerd te krijgen voor het werk, door ze in hun talent te laten uitblinken. Waardoor de organisatie beter zal functioneren en de maximale potentie uit de organisatie naar voren komt en wordt benut. Om dit te kunnen bereiken zal er een personeelsbeleid ontwikkeld moeten worden vanuit verschillende oogpunten. P4P begint met een organisatieanalyse, waarin de vraag centraal staat: `Waar wilt u over 3 jaar staan?’.  Het personeelsbeleid dient hierop te worden afgestemd. In overleg met u als opdrachtgever, zal er gekeken worden naar uw visie voor het personeelsbeleid. Deze kunnen we dan samen verder uitwerken of ontwikkelen. Aan de hand van deze visie zal het personeelsbeleid worden ontwikkelt voor de korte en lange termijn met de bijbehorende personeelsinstrumenten.

Door te investeren in een personeelsbeleid kunt u de passie in het werk van uw medewerkers vergroten. Mede doordat een personeelsbeleid de betrokkenheid en motivatie vergroot doordat er wordt gekeken naar de mogelijkheden en capaciteiten van de medewerkers. Door duidelijke afspraken en richtlijnen. Het ziekteverzuim vermindert. Medewerkers voelen zich geprikkeld en gewaardeerd om zich te ontwikkelen door bijvoorbeeld functioneringsgesprekken.